Funeral Assist Nederland - initiatiefnemers

Uitvaartvervoerders starten franchiseformule Funeral Assist

15 maart 2021 – Gouda/Doetinchem/Venray – ‘Vertrouwd samenwerken’ is de overtuiging van de uitvaartvervoersbedrijven Straver Mobility, Correct Monnereau en Verstraaten Staatsievervoer. Gezamenlijk lanceren zij 15 maart Funeral Assist Nederland, een partnernetwerk van diepgewortelde (familie)bedrijven die zich in de markt bewezen hebben als sterke uitvaartvervoerders en aanbieders van facilitaire diensten. Doel is te komen tot een landelijk netwerk met regionale uitvaartbureau’s waar uitvaartondernemers op basis van hoge kwaliteit en efficiency duurzaam en volledig bediend worden.

Patrik: “Op basis van vereende krachten, maar met behoud van lokale kennis en kwaliteit, starten we deze formule met rouwvervoerders en facilitaire dienstenaanbieders. Versnippering van de uitvaartbranche brengt ons niet verder. Er wordt wel veel gesproken over kwaliteitsverbetering, verduurzaming en technologische ontwikkelingen, maar echte resultaten blijven uit. Door het bundelen van krachten gaan we daar gezamenlijk verandering in brengen”.

Al in 2018 sloegen het Goudse Straver Mobility en Correct Monnereau uit Doetinchem de handen ineen. Maurits Monnereau: “In Midden-Nederland merkten we dat er behoefte was om uitvaartondernemers vanuit één centraal punt breed te ondersteunen. Niet alleen met rouw- en staatsievervoer, ook met personele ondersteuning, uitvaartkisten, uitvaartcentra en meer. Dit faciliteren we vanuit een uitvaartbureau in Bilthoven”.

Patrik: “Al snel kregen we de vraag vanuit de markt, zowel van uitvaartondernemers als van collega bedrijven, om het totaalpakket aan diensten verder uit te breiden en landelijk aan te bieden. Zo zijn de gesprekken met potentiële partners van het Funeral Assist concept gestart. Inmiddels zijn de eerste partners aangehaakt. In maart 2021 zullen we uit 4 Funeral Assist vestigingen bestaan. In april en mei van dit jaar sluiten wederom 2 partners aan. Samen hebben we direct een mooie omvang en basis om uitvaartondernemers nog beter en breder te ondersteunen. De ambitie is dat er uiteindelijk voor iedere uitvaartondernemer in Nederland een Funeral Assist dienstverlener in de buurt is.”

Het Venrayse VSV sloot zich bij het initiatief aan om Funeral Assist landelijk neer te zetten. Geert-Jan Verstraaten: “Een ander onderdeel van de samenwerking is dat we als netwerk duurzamer kunnen omgaan met uitvaartvervoer en afspraken kunnen maken met toeleveranciers.” Piet Verstraaten vult aan: ”Ook innovatie staat hoog op ons verlanglijstje, zoals ontwikkeling van software en vernieuwing van het wagenpark en uitvaartproducten.”

Over Funeral Assist NL
Funeral Assist Nederland is een partnernetwerk dat bestaat uit lokale bedrijven actief in de logistieke en facilitaire uitvaartdienstverlening. Met gezamenlijk ruim een honderdtal medewerkers, een uitgebreid wagenpark en (white label) uitvaartcentra en afscheidskamers ondersteunen de vestigingen dagelijks honderden uitvaartondernemers in het bieden van kwalitatief hoogwaardige uitvaarten. De organisatie pakt mobiliteitsvraagstukken structureel aan en heeft de ambitie in 2025 de CO2 uitstoot van het eigen wagenpark te verminderen met 50%. Daarnaast heeft Funeral Assist zich ten doel gesteld de kwaliteit, continuïteit, synergie en transparantie rondom uitvaarten te borgen en verbeteren.